تبلیغات
مهر مادری - برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران
پیام بهداشتی
برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران
 كنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراكنده در سال 1337 شروع شد. از سال 1348 این كار به صورتی متمركز ادامه یافت. سال 1346 در وزارت بهداری «واحد بهداشت و تنظیم خانواده» استقرار یافت تا جمعیت را كنترل كند. در سال‌های بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعیت و تنظیم خانواده» معروف شد. در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 1/3 درصد بود كه با اجرای سیاست‌های «فرزند كمتر، زندگی بهتر» در دهه 1355 -‌ 1345 فقط با اندكی كاهش به 7/2 درصد رسید.


مرحله دوم سیاست‌های تحدید موالید و برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، از سال 1368 (پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامی كه در سال 1367 نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سال‌های 65 ‌-55 به طور كلی 9/3 درصد اعلام شد، خطر افزایش انفجاری جمعیت، متفكرین جامعه و در راس آن، دولت را به فكر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر كاهش موالید انداخت
سال 1368 این سیاست رسمی، تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر واگذار شد.که انصافا" از آن زمان تاکنون  این برنامه یکی از موفق ترین برنامه های بهــداشتی در کشــوربوده است ،یکی از عوامل موفقیت برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در ایران مشاركت مردان می باشد البته مشاركت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده به معنای استفاده آنها از روش‌های مخصوص مردان نیست. بلكه این مشاركت شامل درك درست مردان از محدودیت‌ها و نیازهایی است كه با استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری برای همسرانشان پیش می‌آید.. نکته بعدی  توزیع انواع روشهای پیشگیری از بارداری به صورت رایگان در کلیه مراکز بهداشتی درمانی دولتی می باشد،بهبود شاخص بارداری‌های ناخواسته در طی سال‌های اجرای برنامه تنظیم خانواده در كشور از میزان 37 درصد در سال 71 به میزان 6/18 درصد در سال 84 نشان از موفقیت برنامه تنظیم خانواده می باشد.  نقش آموزش و آگاهی جامعه نیز از آیتمهای ضروری می باشد همه برنامه های موفق تنظیم
خانواده، موفقیت خود را وامدار آگاهی جامعه خود هستندنتایج شاخصهای IMESمیزان استفاده از روشهای مدرن تنظیم خانواده را 60% نشان می دهد که 76% از آنها از خدمات دولتی تنظیم خانواده استفاده می نمایند،بااین وجود چالشهائی از قبیل بهبود کیفیت مراقبتهای تنظیم خانواده ،نیاز های برآورده نشده تنظیم خانواده ، میزان باروری بالا در بعضی ازمناطق روستایی، جوانی جمعیت و ورود این بخش ازجمعیت به سنین بارداری  ، منابع مالی محدود و عدم اولویت بودجه ای به برنامه تنظیم خانواده در بهداشت باروری و حاکمیت برخی ارزشهای سنتی ،پایین‌بودن سطح تحصیلات و فقر ازجمله این مشكلات و چالش های پیش روی  می باشد که بر موفقیت برنامه‌های تحدید موالید موثر است. بنابراین تا رسیدن به هدف تنظیم خانواده كه تامین باروری برنامه ریزی شده و ایمن  است راهی طولانی در پیش داریم. با توجه به چالش های مرتبط با تنظیم خانواده و بهداشت باروری، لازم است در برنامه‌ریزی ها اولویت‌های زیر مد نظر قرار گیرد:

       توانمندسازی همه سطوح ارائه خدمت در برقراری ارتباط بین فردی

       مشاور تنظیم خانواده و تهیه ابزارهایی كه سبب بهبود كیفیت مشاوره تنظیم خانواده شود

      افزایش دسترسی مردان به خدمات بهداشت باروری

      ارتقای سطح سواد و آموزش زنان

      بهبود دسترسی به خدمات بهداشت باروری با كیفیت وتدوین راهكاراستاندارد برای تضمین امنیت كالاهای بهداشت باروری

      تداوم ارائه خدمات تنظیم خانواده به صورت فعال و رایگان

      توجه به ویژگی های خانواده و بهداشت باروری

      افزایش آگاهی مردان به منظورمشاركت درتصمیم گیری آگاهانه و مشترک با زنان خود در مورد بعد خانوار

      آموزش جامعه به منظور تغییر باورهای غلط فرهنگی                    

      ارائه خدمات مشاوره‌ای و بهداشتی برای جوانان به ویژه جوانان در آستانه ازدواج

      گسترش همكاری دولت با بخش خصوصی

      متنوع ساختن روشهای پیشگیری از بارداری

         

منبع:world Population Day 2008نویسنده : م منتظری | نظرات() | ایجاد مطلب:1389/10/13 در 21:41