تبلیغات
مهر مادری - مصمومیت حاملگی(پره اكلمپسی و اكلمپسی)
پیام بهداشتی
مصمومیت حاملگی(پره اكلمپسی و اكلمپسی)

اختلالا ت هیپرتانسون (فشارخون)در حاملگی شایعند ویكی از 3 علت مهم مرگ مادران هستند.(همراه با خونریزی وعفونت)

حداقل معیار برای تشخیص پره اكلمپسی یا مصمومیت حاملگی :

1-فشارخون بیشتر از 90/140  بعد از هفته بیستم حاملگی .

2-پروتینوری  بیشتر از 300 میلی گرم در دسی لیتر یا پروتینوری ( حداقل ) بزرگتر مساوی 1 می باشد.

تعریف اكلامپسی:

بروز تشنج بدون ارتباط با عوامل دیگر در زنی را گویند كه دچار پره اكلامپسی شده است .

نكته- تشنج میتواند قبل، حین، و یا بعد از زایمان صورت گیرد.

نكته- تشنج هایی كه بعد از 48 ساعت از زایمان به خصوص در نولی پارها یا شكم اولی ها رخ میدهد تا 10 روز بعد از زایمان هم رخ می دهند.

نكته-حدود 70-85 % كل پره اكلامپسی در بیماران شكم اول رخ می دهد.

ریسك فاكتور های ( علت های ) اصلی پره اكلمپسی عبارتند از:

نولی پاریتی- (شكم اولی )- سابقه خانوادگی درجه اول- سابقه قبلی پره اكلمپسی و اكلمپسی-سن بیشتر از 35 سا ل-بیماری مزمن كلیوی بیماری هیپرتانسیون عروقی- بیماری های اتو ایمیون ( از جمله سندرم انتی فسفولیپید)-دیابت ملیتوس حاملگی چند قلویی- مول-

علایم و نشانه های همراه با پره اكلامپسی در مواقع پیشرفت بیماری عبارتند از:

سردرد

دردشكم

اختلال دید

نارسایی كلیوی

اختلالات انعقادی

افزایش انزیمهای كبدی

ادم ریوی.
نویسنده : م منتظری | نظرات() | ایجاد مطلب:1389/09/27 در 19:49