تبلیغات
مهر مادری - جدول زمان انجام واكسیناسیون افراد بالای 7سال كه بموقع مراجعه ننمایند
پیام بهداشتی
جدول زمان انجام واكسیناسیون افراد بالای 7سال كه بموقع مراجعه ننمایند

برنامه واكسیناسیون همگانی برحسب شرایط بهداشتی ، امكانات اقتصادی و شرایط زمانی متغییر هستند.

جدول ایمنسازی كودكان هفت سال و بالاتر كه در وقت مقررمراجعهنكرده اند
نویسنده : م منتظری | نظرات() | ایجاد مطلب:1389/07/15 در 08:08