تبلیغات
مهر مادری - جدول زمان انجام واكسیناسیون اطفال
پیام بهداشتی
جدول زمان انجام واكسیناسیون اطفال

برنامه واكسیناسیون همگانی برحسب شرایط بهداشتی ، امكانات اقتصادی و شرایط زمانی متغییر هستند.

برنامه ایمن سازی همگانی كودكان با توجه به شرایط بهداشتی كشور  ایران
نویسنده : م منتظری | نظرات() | ایجاد مطلب:1389/07/12 در 09:59