تبلیغات
مهر مادری - برنامه غذایی شیرخوار در ماه هشتم (دومین ماه شروع غذای كمكی)
پیام بهداشتی
برنامه غذایی شیرخوار در ماه هشتم (دومین ماه شروع غذای كمكی)

دو هفته اول ماه هشتم

در این دو هفته ضمن ادامه برنامه قبل، زرده تخم مرغ به رژیم غذایی شیرخوار اضافه و دفعات تغذیه او 5 بار در روز می شود.

تخم مرغ را در آب به مدت 20 دقیقه می جوشانند تا كاملا سفت شود، سپس زرده سفت شده را از سفیده آن جدا نموده و روز اول به اندازه یك نخود از زرده تخم مرغ را در كمی آب جوشیده یا شیر مادر نرم و حل كرده سپس به شیرخوار می دهند.

هرروز صبح همراه با فرنی زرده تخم مرغ را به تدریج اضافه می كنند تا ظرف 10 روز به یك زرده كامل برسد. از آن به بعد یا هر روز نصف زرده تخم مرغ را همراه با 3 قاشق مرباخوری فرنی (یا حریره) به كودك می دهند یا یك روز در میان یك زرده كامل تخم مرغ به او داده و روز بعد 5 تا6 قاشق مرباخوری فرنی یا حریره بادام داده می شود.


برنامه غذایی شیرخوار در اواسط ماه هشتم

صبح

10 صبح

ظهر

عصر

شب

یك روز

یك زرده كامل تخم مرغ

3 قاشق مرباخوری فرنی یا حریره

3 تا 6 قاشق مرباخوری سوپ

3 قاشق مرباخوری فرنی یا حریره

3تا6 قاشق مرباخوری سوپ

روز بعد

5 تا 6 قاشق مرباخوری فرنی یا حریره

3 قاشق مرباخوری فرنی یا حریره

3 ت 6 قاشق مرباخوری سوپ

3 قاشق مرباخوری فرنی یا حریره

3 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

یاهر روز

3 قاشق مرباخوری فرنی یا حریره+ نصف زرده تخم مرغ

3 قاشق مرباخوری فرنی یا حریره

3 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

3 قاشق مرباخوری فرنی یا حریره

3 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

در این زمان كم كم می توان از سبزی های نشاسته ای مثل سیب زمینی، كدوحلوایی و نخود فرنگی (نخود سبز) نیز به فاصله هر سه روز به سوپ اضافه كرد ضمنا غلظت سوپ باید به اندازه حلیم باشد.

توجه:

  • سیب زمینی را باید بعد از شستن كامل پخت، پوست آن را جدا كرد و سیب زمینی پخته شده را به محتویات سوپ اضافه نمود.
  • معمولا یك چهارم سیب زمینی برای هر وعده سوپ و یك سیب زمینی متوسط برای سوپ تمام روز كافی است.
  • یك تكه كوچك از كدو حلوایی (به اندازه یك قوطی كبریت) برای سوپ تمام روزكفایت می كند.
  • استفاده از گوجه فرنگی به سوپ به فاصله سه روز از اضافه كردن یك نوع سبزی اشكالی ندارد.
  • بعد از سوپ ظهر و شب می توان یك قاشق مربا خوری ماست هم به كودك داد و مقدار آن را به تدریج و برحسب تمایل او اضافه نمود.
  • بهتر است ماست با سوپ مخلوط نشود تا شیرخوار با طعم خود ماست آشنا شود. ولی اگر شیرخوار مخلوط ماست با سوپ را دوست داشت این كار بلامانع است.
  • بعد از پوست كندن سیب زمینی اگر بخشی از آن سبز رنگ بود باید آن را جدا كرد و دور انداخت و بقیه سیب زمینی را كه سالم و زرد رنگ است به سوپ كودك اضافه نمود.

به عنوان مثال 3 نوع سوپ كه تنوع مواد غذایی در محتویات آن رعایت شده است ذكر می گردد.

1.        گوشت مرغ، هویج، برنج، جعفری و سیب زمینی

2.        گوشت گوسفند، لوبیا سبز، برنج، گشنیز و گوجه فرنگی

3.        گوشت گوساله، كدو حلوایی، جعفری، سیب زمینی و گوجه فرنگی

اضافه كردن كمی پیاز رنده شده و خرد شده به سوپ برای رفع بوی مرغ یا گوشت اشكالی ندارد. همچنین افزودن چند قطره آب لیمو ترش تازه یا آب نارنج تازه به سوپ و غذای كودك هم آن را خوش طعم می كند و هم جذب آهن را افزایش می دهد.

دو هفته دوم ماه هشتم

برای تنوع بخشیدن به غذای كودك باید هر چند روز یك بار مواد تشكیل دهنده سوپ را تغییر داد.

هر سه روز یك بار می توان جو، بلغور گندم و رشته فرنگی را كه قبلا پخته و نرم شده است به اندازه یك قاشق مرباخوری به سوپ اضافه كرد.

بعد از اضافه كردن جو، گندم و ... بهتر است به اندازه یك قاشق مرباخوری كره یا روغن مایع به سوپ اضافه نمود. افزودن كره یا روغن مایع به غذای شیرخوار به ویژه شیرخوارانی كه رشد كافی ندارند به رشد آنان كمك می كند.

از سبزی های نشاسته ای و یا سایر سبزی ها می توان پوره تهیه كرد و به جای یك وعده فرنی صبح یا عصر از پوره استفاده نمود.

برنامه غذایی كودك در دو هفته آخر ماه هشتم زندگی

صبح

10 صبح

ظهر

عصر

شب

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره+ نصف زرده تخم مرغ

3 قاشق مرباخوری فرنی یا حریره یا پوره

3 تا 6 قاشق مرباخوری سوپ+ 2 تا4 قاشق مرباخوری ماست

3 قاشق مرباخوری فرنی یا حریره

3 تا 6 قاشق مرباخوری سوپ+ 2 تا 4 قاشق مربا خوری ماستنویسنده : م منتظری | نظرات() | ایجاد مطلب:1389/09/7 در 12:29