تبلیغات
مهر مادری - اصول تغذیه تكمیلی؛ شروع و ادامه غذای كمكی در ماههای 7 و 8 (اولین و دومین ماه شروع غذای كمكی)
پیام بهداشتی
اصول تغذیه تكمیلی؛ شروع و ادامه غذای كمكی در ماههای 7 و 8 (اولین و دومین ماه شروع غذای كمكی)

منبع: تغذیه شیرخواران از 6 تا 12 ماهگی
انجمن ترویج و تغذیه با شیر مادر

در شروع غذای كمكی برای كودك توجه به بعضی اصول می تواند كمك كننده باشد. یك قانون كلی در تغذیه تكمیلی آن است كه حتما از موادی استفاده شود كه بعدها هم در سفره خانواده وجود داشته باشد. بعلاوه توصیه می شود:

1.        بعد از تغذیه شیرخوار با شیر مادر، غذای كمكی به او داده شود و غذا را هرگز قبل یا در فواصل تغذیه با شیر مادر به كودك ندهند.

2.        مواد غذایی چه از نظر نوع و چه از نظر مقدار به تدریج به برنامه غذایی شیرخوار اضافه شود.

3.        از یك نوع ماده غذایی ساده شروع كرده و كم كم به مخلوطی از چند نوع برسانند.

4.        از یك قاشق مرباخوری شروع نموده و به تدریج بر مقدار آن اضافه نمایند. (به استثناء زرده تخم مرغ، كه به اندازه یك نخود شروع می شود).

5.        در شروع، غذاها نسبتا رقیق ولی كمی غلیظ تر از شیر مادر باشند و به تدریج بر غلظت آنها افزوده شود. این كار به یادگرفتن عمل جویدن كمك می كند.

6.        بین اضافه كردن مواد غذایی مختلف 7-5 روز فاصله بگذارند تا شیرخوار اول به یك غذا عادت كند بعد غذای جدیدی به او بدهند. این كار باعث می شود كه اگر ناسازگاری به یك ماده غذایی وجود داشت باشد شناخته شود و از طرف دیگر دستگاه گوارش شیرخوار فرصت عادت به مواد غذایی را پیدا كند.

7.        تنوع در غذای كمكی مورد توجه قرار گیرد.


چگونه باید غذای كمكی را شروع كرد و ادامه داد؟

غذای كمكی در پایان 6 ماهگی (180 روزگی) شروع می شود و همزمان با شروع غذای كمكی تغذیه با شیر مادر همچنان مكرر و برحسب میل و تقاضای شیرخوار، ادامه داشته و حتی دفعات تغذیه با شیر مادر افزایش می یابد.

هفته اول ماه هفتم

شروع غذای كمكی با فرنی آرد برنج است كه روز اول از یك قاشق مرباخوری یك بار در روز (ظهر) شروع شده و كم كم به مقدار و دفعات آن اضافه می شود. به طوری كه روز دوم به دو قاشق مربا خوری (یك قاشق ظهر و یك قاشق عصر)، روز سوم به سه قاشق مرباخوری (ظهر و عصر و شب هر بار یك قاشق)، روز چهارم به 4 قاشق مرباخوری (صبح، ظهر، عصر و شب هر بار یك قاشق) روز پنجم به 8 قاشق مرباخوری (صبح، ظهر، عصرو شب هر بار 2 قاشق) و روز ششم و هفتم به 12 قاشق مرباخوری (صبح، ظهر، عصر و شب هر بار 3 قاشق) می رسد.

توجه:

1.        با شروع غذای كمكی، دادن آب جوشیده خنك شده به دفعات و حجم مورد علاقه شیرخوار، لازم است.

2.        علاوه بر قطره مولتی ویتامین (15 تا 25 قطره در روز) استفاده از قطره آهن (15قطره در روز) یا شربت آهن به مقدار cc 5 /1 (معادل 5/12 میلی گرم) ضروری است.

3.        اگر از قطره هایی استفاده می شود كه هم مولتی ویتامین و هم آهن دارند 30 قطره در روز كافی بوده و نیازی به استفاده از قطره یا شربت آهن و یا ویتامین به طور جداگانه نیست.

4.        توصیه می شود دادن قطره آهن و قطره مولتی ویتامین به كودك، تا 2 سالگی ادامه داشته باشد.

5.        بعد از دادن قطره یا شربت آهن به شیرخوار علاوه بر خوراندن كمی آب جوشیده سالم به او، باید دندان های او را با پارچه تمیزی پاك كرد یا مسواك زد.
نویسنده : م منتظری | نظرات() | ایجاد مطلب:1389/09/3 در 11:27