تبلیغات
مهر مادری - چطور مطمئن باشم كه IUD در محل خود قرار دارد؟
پیام بهداشتی
چطور مطمئن باشم كه IUD در محل خود قرار دارد؟

شما باید بطور منظم حضور آنرا در محل كنترل كنید.

روش كنترل

ممكن است پزشك یا مامای شما روش كار را برایتان توضیح دهد. ابتدا دستهایتان را بشوئید. می توانید روی زمین چمباتمه بزنید (مانند نشستن روی توالت)، روی توالت فرنگی بنشینید یا فقط یك پا را روی صندلی بگذارید. سپس انگشت خود را داخل واژن ببرید تا جایی كه دهانه رحم را لمس كنید، در این حالت باید انتهای دو نخ را لمس كنید. كافیست آنها را با نوك انگشتتان لمس كنید؛ نباید زیاد دستكاری كنید!

اگر نتوانید محل نخها را تعیین كنید یا اگر خود IUD را لمس كردید باید به پزشك یا مامای خود مراجعه كنید. در این مدت باید از یك روش مطمئن دیگر برای جلوگیری از بارداری استفاده كنید. چون وقتی آی یو دی در محل مناسب خود در رحم نباشد، در پیشگیری از حاملگی موثر نیست.

اگر شما نتوانید نخها را لمس كنید و پزشك یا ماما هم نتواند در معاینه آنها را پیدا كنی، باید از سونوگرافی استفاده كرد تا مشخص شود آیا IUD در محل خود قرار دارد یا بیرون آمده است. در 2 تا 8 درصد خانمها IUD در طول یك سال اول بیرون می آید. این احتمال در خانمهای با سن كمتر از بیست سال، آنها كه هرگز باردار نشده اند، افرادی با خونریزی قاعدگی خیلی زیاد یا پریودهای دردناك همراه با كرامپ شكمی، بیشتر است.

اگر IUD شما بیرون آمده باشد می توانید دوباره اقدام به گذاشتن IUD كنید. اما 30% احتمال خروج مجدد آن وجود دارد.

زمان كنترل

بهتر است در یك ماه اول هر هفته و سپس هر ماه وجود آنرا بررسی كنید. بخصوص بعد از خونریزی پریود زمان مناسبی است زیرا احتمال اینكه IUD طول خونریزی قاعدگی بیرون بیاید بیشتر از سایر اوقات است.
نویسنده : م منتظری | نظرات() | ایجاد مطلب:1389/07/30 در 17:46